bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

sesja XVIII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 25 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr RG - XVIII / 215 / 16 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Nowinach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG - XVIII / 214 / 16 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowali poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych

Uchwała Nr RG - XVIII / 213 / 16 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bolechowicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych

Uchwała Nr RG - XVIII / 212 / 16 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG - XVIII / 211 / 16 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XVIII / 210 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach

Uchwała Nr RG - XVIII / 209 / 16 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Sitkówka-Nowiny za rok 2015

Uchwała Nr RG - XVIII / 208 / 16 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku

Uchwała Nr RG - XVIII / 207 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020

Uchwała Nr RG - XVIII / 206 / 16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rokOpublikował: Kamila Marzec
Publikacja dnia: 10.05.2016
Podpisał: Kamila Marzec
Dokument z dnia: 10.05.2016
Dokument oglądany razy: 2 185