bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Podatki i opłaty

Wpłaty z tytułu:

1. opłaty za śmieci
2. podatku od nieruchomości
3. podatku rolnego
4. podatku leśnego
5. podatku od środków transportowych

należy uiszczać na konto bankowe Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny:

Bank Spółdzielczy O/Kielce F/Nowiny 93 84930004 0040 0429 2160 0002


Uchwały podjęte w 2017 r.


Uchwała Nr RG - XXXVI / 432 / 17 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.12.2017 r. poz. 3684


Uchwały podjęte w 2016 r.


Uchwała Nr RG - XXIV / 280 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXIV / 279 / 16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwały podjęte w 2015 r.


Uchwała Nr RG - XIII / 131 / 15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG - XIII / 130 / 15 w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG - XIII / 125 / 15 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr RG - XIII / 124 / 15 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr RG - XIII / 123 / 15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr RG - XIII / 122 / 15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwały podjęte w 2012 r.


Uchwała Nr RG-XXV/192/12 w sprawie: uchylenia uchwały Nr RG-XIII/86/07 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr RG-XXV/189/12 w sprawie: uchylenia uchwały Nr RG-XXVII/206/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XIII/123/2015 w sprawie: określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr RG-XXV/187/12 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr RG-XIV/103/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.

Uchwała Nr RG-XIV/102/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.

Uchwała Nr RG-XIV/101/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 07.12.2017
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 9 544