bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Zarządzenie nr WG.0050.89.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny 2015

06.08.2015

Zarządzenie nr WG.0050.89.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w Gminie Sitkówka-Nowiny

05.08.2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w Gminie Sitkówka-Nowiny

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich oraz zebrania osiedlowego dla wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny i członków Zarządu Osiedla Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

13.04.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich oraz zebrania osiedlowego dla wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny i członków Zarządu Osiedla Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

01.04.2015

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny

01.04.2015

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny

Ogłoszenie o zasadach obsłudze w języku migowym w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny

01.04.2015

Ogłoszenie o zasadach obsłudze w języku migowym w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 27.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia siedzib do głosowania przez osoby niepełnosprawne i do głosowania korespondencyjnego w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

01.04.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 27.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia siedzib do głosowania przez osoby niepełnosprawne i do głosowania korespondencyjnego w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny nr WG 29.0050.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

18.03.2015

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny  nr WG 29.0050.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w Gminie Sitkówka-Nowiny

18.03.2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w Gminie Sitkówka-Nowiny

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

17.03.2015

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice-Kielce Piaski"

26.02.2015

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice-Kielce Piaski"

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach

23.02.2015

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach

Informacja Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach

10.02.2015

Informacja Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w KielcachOpublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 02.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 24 448