bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Zarządzenie Wójta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiącym mienie Gminy

19.07.2016

Zarządzenie Wójta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiącym mienie Gminy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy us

28.06.2016

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H".

28.06.2016

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny,
pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 27 października 2005 roku

28.06.2016

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny,
uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 27 października 2005 roku

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza przetargi ustne nieograniczone

05.05.2016

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza przetargi ustne nieograniczone

Zarządzenie nr WG.0050.27.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny 2016

08.04.2016

Zarządzenie nr WG.0050.27.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny 2016

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala – Tereny lasów, zalesień rekreacji i uprawiania sportów motorowych"

01.04.2016

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala – Tereny lasów, zalesień rekreacji i uprawiania sportów motorowych"

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz wydzierżawienia

23.03.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz wydzierżawienia

16.03.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz wydzierżawieniaOpublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 02.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 44 243