bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych

19.10.2015

Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i komunikacji - plan

07.09.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i komunikacji - plan J"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny komunikacji - plan J"

07.09.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny,
pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny komunikacji - plan J"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinn

07.09.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej or

07.09.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 15 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan Z".

07.09.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 15 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan Z".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 15 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej plan Z"

07.09.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 15 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny,
pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej plan Z"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy

07.09.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H"

07.09.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

07.09.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA - NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

07.09.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

Zarządzenie nr WG.0050.89.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny 2015

06.08.2015

Zarządzenie nr WG.0050.89.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w Gminie Sitkówka-Nowiny

05.08.2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w Gminie Sitkówka-Nowiny

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich oraz zebrania osiedlowego dla wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny i członków Zarządu Osiedla Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

13.04.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich oraz zebrania osiedlowego dla wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny i członków Zarządu Osiedla Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

01.04.2015

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 02.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 33 897