bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Informacja Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

24.12.2014

Informacja Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 4 do miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego – Plan I"

24.12.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 4 do miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego – Plan I"

Informacja Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

22.12.2014

Informacja Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

22.12.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

22.12.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajmu

03.12.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajmu

Informacja Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

01.10.2014

Informacja Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o ponownym wyłożeniu o publicznego wglądu projektu zmiany nr 7 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą

01.10.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o ponownym wyłożeniu o publicznego wglądu projektu zmiany nr 7 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan P"

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajmu

28.07.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajmu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach w 2014 r.

17.07.2014

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach w 2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Kowala - tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych"

17.06.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Kowala - tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych"

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

05.05.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

02.04.2014

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza przetarg ustny nieograniczony

17.03.2014

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Informacja - oglądanie lokali przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym ustnym

17.03.2014

Informacja - oglądanie lokali przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym ustnymOpublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 02.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 16 506