bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza przetargi ustne nieograniczone

29.03.2017

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza przetargi ustne nieograniczone

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

07.02.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 06. 02. 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.

07.02.2017

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 06. 02. 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

06.02.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 02. 02. 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

03.02.2017

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 02. 02. 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

03.02.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu w trybie bezprzetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

11.01.2017

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu w trybie bezprzetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-NowinyOpublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 02.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 89 500