bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Sesje Rady Gminy


Sesja nr IV – 4 grudnia 2018 r.


Porządek obrad

Lista obecności Radnych


Sesja nr III – 26 listopad 2018 r.


Porządek obrad

Nagranie z III sesji

Lista obecności Radnych

Imienne wyniki głosowań:

 • głosowanie imienne w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
 • głosowanie imienne w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RGXXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023
 • głosowanie imienne w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG - XXXVII/468/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
 • głosowanie imienne w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza
 • głosowanie imienne w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RGXXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27.08.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017 r. poz. 3279)
 • głosowanie imienne w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
 • głosowanie imienne w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie zatwierdzenia liczebności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 3 osoby
 • głosowanie imienne w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie zatwierdzenia liczebności Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia – 5 członków
 • głosowanie imienne w sprawie wybór kandydatury radnego Krzysztofa Seweryna na członka Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
 • głosowanie imienne w sprawie wybór kandydatury radnego Damiana Milewskiego na członka Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
 • głosowanie imienne w sprawie wybór kandydatury radnej Haliny Musiał na członka Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
 • głosowanie imienne w sprawie wybór kandydatury radnego Tadeusza Kucharczyka na członka Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
 • głosowanie imienne w sprawie wybór kandydatury radnego Artura Podczasiaka na członka Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
 • głosowanie imienne w sprawie wybór kandydatury radnego Marcina Wojcieszyńskiego na członka Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
 • głosowanie imienne w sprawie wybór kandydatury radnego Sylwestra Bentkowskiego na członka Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
 • głosowanie imienne w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie zatwierdzenia liczebności Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Sitkówka-Nowiny - 5 członków
 • głosowanie imienne w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie zatwierdzenia liczebności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 6 członków
 • głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydatury radnej Renaty Krzysiek-Nowakowskiej na członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydatury radnej Agnieszki Stępień na członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydatury radnego Piotra Piotrowicza na członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydatury radnego Tadeusza Kucharczyka na członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydatury radnej Renaty Posłowskiej na członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydatury radnego Sylwestra Bentkowskiego na członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydatury radnej Haliny Musiał na członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Protokół z III sesji


Sesja nr II – 24 listopad 2018 r.


Porządek obrad

Nagranie z II sesji

Lista obecności Radnych

Imienne wyniki głosowań:

Protokół z II sesji


Sesja nr I – 19 listopad 2018 r.


Porządek obrad

Nagranie z I sesji

Lista obecności Radnych

Imienne wyniki głosowań:

 • głosowanie imienne w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji jako pkt 11 – podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Sitkówka-Nowiny w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
 • głosowanie imienne w sprawie przyjęcia porządku obrad sesji
 • głosowanie imienne w sprawie zatwierdzenia składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie przyjęcia zasad głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie zatwierdzenie składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie przyjęcia zasad głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 • głosowanie imienne w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Sitkówka-Nowiny w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Protokół z I sesji

Załączniki do ProtokołuOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 05.12.2018
Podpisał: Adminstrator BIP
Dokument z dnia: 20.11.2018
Dokument oglądany razy: 329