bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie ścieżek rowerowych w gminie Sitkówka-Nowiny

15.08.2019

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie ścieżek rowerowych w gminie Sitkówka-Nowiny

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY

19.07.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej - plan F"

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 18. 07. 2019 r.

19.07.2019

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 18. 07. 2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Sitkówce-Nowinach

11.07.2019

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Sitkówce-Nowinach

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 03.06.2019 r. znak: GN-I.6620.5.79.2018.DG

10.06.2019

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 03.06.2019 r. znak: GN-I.6620.5.79.2018.DG

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

06.06.2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Raport o stanie gminy Sitkówka-Nowiny w 2018 r.

31.05.2019

Raport o stanie gminy Sitkówka-Nowiny w 2018 r.

Rozpatrzenie skargi III przetarg pisemny ograniczony – działka nr 35/359

10.05.2019

Rozpatrzenie skargi III przetarg pisemny ograniczony – działka nr 35/359

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.61.2019 WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzatargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

08.05.2019

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.61.2019 WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia w trybie bezprzatargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

RAPORT z dnia 07.05.2019 r. z przeprowadzonych w dniu 06.05.2019 r. ponownych konsultacji przyjęcia nazwy obiektu fizjograficznego „GÓRKA JABŁOŃSKIEGO” w miejscowości Nowiny

07.05.2019

RAPORT z dnia 07.05.2019 r. z przeprowadzonych w dniu 06.05.2019 r. ponownych konsultacji przyjęcia nazwy obiektu fizjograficznego „GÓRKA JABŁOŃSKIEGO” w miejscowości Nowiny

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny przeznaczonej do użyczenia

17.04.2019

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny przeznaczonej do użyczenia

RAPORT z dnia 16.04.2019 r. z przeprowadzonych konsultacji przyjęcia nazwy obiektu fizjograficznego „GÓRKA JABŁOŃSKIEGO” w miejscowości Nowiny

17.04.2019

RAPORT z dnia 16.04.2019 r. z przeprowadzonych konsultacji przyjęcia nazwy obiektu fizjograficznego „GÓRKA JABŁOŃSKIEGO” w miejscowości Nowiny

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

01.04.2019

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 04.03.2019 r. znak: GN-I.6620.5.80.2018.DG

11.03.2019

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 04.03.2019 r. znak: GN-I.6620.5.80.2018.DGOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 14.12.2018
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 08.08.2018
Dokument oglądany razy: 98 078