Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Urząd Gminy Nowiny / Referaty Urzędu Gminy / Zespół ds. podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów

Nazwa Zespół ds. podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów
Adres ul. Białe Zaglebie 25
26-052 Nowiny
Kontakt
Telefon
41 347-50-31
Fax
41 347-50-11
p.o. Kierownika Zespołu Pala Magdalena
tel. 41 347-50-39
e-mail: m.pala@nowiny.com.pl
Pokój 37
Stanowiska ds. wymiaru, księgowości podatków i opłat Lewandowska Marzena
tel. 41-347-50-31
e-mail: m.lewandowska@nowiny.com.pl
Pokój 37
Stanowiska ds. wymiaru, księgowości podatków i opłat Seweryn Anna
tel. 41-347-50-31
e-mail: a.seweryn@nowiny.com.pl
Pokój 37
Stanowiska ds. wymiaru, księgowości podatków i opłat Gruszczyński Dawid
tel. 41-347-50-37
e-mail: d.gruszczynski@nowiny.com.pl
Pokój 37
Stanowiska ds. wymiaru, księgowości podatków i opłat Trojan Matra
tel. 41-347-50-38
e-mail: m.trojan@nowiny.com.pl
Pokój 37
Zadania 1) Wymiar, ustalanie i pobór podatków i opłat lokalnych.
2) Prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem terminów płatności i innymi ulgami stosowanymi w zakresie dochodów Gminy.
3) Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności egzekucyjnych i windykacyjnych w zakresie dochodów Gminy.
4) Prowadzenie kontroli podatkowej.
5) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat.
6) Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących prowadzonych zadań.
7) Prowadzenie księgowości podatkowej na kontach analitycznych i szczegółowych ksiąg pomocniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami w zakresie.
8) Prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych dochodów Gminy.
9) Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu realizacji dochodów.
10) Wydawanie zaświadczeń w prowadzonych sprawach.
11) Kierownikowi Zespołu powierza się obowiązki w zakresie gospodarki finansowej dotyczące realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-12 12:46:45
Data utworzenia 2020-12-22
Data udostępnienia 2020-12-22 11:21:24
Osoba odpowiedzialna Pala Magdalena
Udostępnił Iza Lesik