Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Interpelacje i zapytania Radnych Nr 3/2021 - interpelacja Klubu Radnych „Mała Ojczyzna Gmina Nowiny” dot. składowiska odpadów przy ul. Składowej 2021-04-09 17:14:39 Aktualizacja Iza Lesik 3/2021
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/413/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowiny 2021-04-09 13:52:30 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/413/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/412/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie załatwienia wniosków dotyczących inwestycji... 2021-04-09 13:48:45 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/412/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/411/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia... 2021-04-09 12:46:52 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/411/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/410/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowiny do „Porozumienia... 2021-04-09 12:37:20 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/410/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/409/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXVII/488/17 Rady Gminy... 2021-04-09 11:49:36 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/409/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/408/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXI/356/20 Rady Gminy... 2021-04-09 11:41:03 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/408/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/407/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania... 2021-04-09 11:38:11 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/407/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/406/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji... 2021-04-09 11:34:37 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/406/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/405/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXII/366/21 Rady Gminy... 2021-04-09 11:30:46 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/405/2
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/404/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej... 2021-04-09 11:27:16 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/404/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/403/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej... 2021-04-09 11:25:05 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/403/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/402/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o... 2021-04-09 11:22:45 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/402/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/401/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Program opieki nad zwierzętami... 2021-04-09 11:19:52 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/401/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/400/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących... 2021-04-09 11:16:07 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/400/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/399/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania... 2021-04-09 08:17:17 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/399/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/398/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości... 2021-04-09 08:12:09 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/398/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/397/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej... 2021-04-09 08:09:37 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/397/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/396/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości... 2021-04-08 15:14:47 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/396/21
XXXIV Sesja Rady Gminy 29.03.2021 UCHWAŁA NR RG-XXXIV/395/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej nieruchomości... 2021-04-08 15:09:18 Publikacja Alina Jedynak RG-XXXIV/395/21