bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach


Szkoła Podstawowa w Bolechowicach


Dane ogólne

Kierownictwo

Status prawny

Organy szkoły

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

Zakres działania

Organizacja pracy

Rejestry i ewidencje szkoły

Załatwianie spraw

Statut Szkoły Podstawowej w Bolechowicach

Skargi i wnioski


Regulaminy obowiązujące w szkole

– Regulamin Rady Rodziców

Regulamin organizacyjno-porządkowy

Regulamin świetlicy

Regulamin bezpiecznego użytkowania urządzen i sprzętu sportowego

Regulamin wycieczek

Regulamin szkolenj pracowni komputerowej

Wewnątrzszkolny wystem ocenianiaOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 04.07.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 946