Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ochrona środowiska Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2020-12-30 12:17:43 Publikacja Iza Lesik SPRAWA045
Podatki i opłaty lokalne Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Nowiny dla podatników, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu... 2020-12-30 12:07:45 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA023
Organizacje pozarządowe Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu (wspieranie oraz powierzanie... 2020-12-30 12:07:45 Publikacja Iza Lesik SPRAWA037
Drogownictwo i budownictwo Wniosek o rejestrację inicjatywy lokalnej w celu wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej 2020-12-30 12:07:45 Publikacja Iza Lesik SPRAWA038
Drogownictwo i budownictwo Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 2020-12-30 12:07:45 Publikacja Iza Lesik SPRAWA039
Drogownictwo i budownictwo Zezwolenie na przejazd nienormatywny I kategorii 2020-12-30 12:07:45 Publikacja Iza Lesik SPRAWA040
Drogownictwo i budownictwo Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu 2020-12-30 12:07:45 Publikacja Iza Lesik SPRAWA041
Drogownictwo i budownictwo Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam 2020-12-30 12:07:45 Publikacja Iza Lesik SPRAWA042
Gospodarka odpadami Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-30 11:12:08 Publikacja Iza Lesik SPRAWA030
Gospodarka odpadami Usuwanie azbestu 2020-12-30 11:12:08 Publikacja Iza Lesik SPRAWA032
Gospodarka odpadami Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Nowiny 2020-12-30 11:12:08 Publikacja Iza Lesik SPRAWA033
Gospodarka odpadami Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu... 2020-12-30 11:12:08 Publikacja Iza Lesik SPRAWA034
Zagospodarowanie przestrzenne Uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2020-12-30 11:12:08 Publikacja Iza Lesik SPRAWA035
Zagospodarowanie przestrzenne Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 2020-12-30 11:12:08 Publikacja Iza Lesik SPRAWA036
Sprawy Wojskowe i Obrona Cywilna Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego... 2020-12-30 10:24:27 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA009
Sprawy Wojskowe i Obrona Cywilna Pokrywanie należności mieszkaniowych i opłat żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny... 2020-12-30 10:24:27 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA010
Sprawy Wojskowe i Obrona Cywilna Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny 2020-12-30 10:24:27 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA011
Sprawy Wojskowe i Obrona Cywilna Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza... 2020-12-30 10:24:27 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA012
Sprawy Wojskowe i Obrona Cywilna Ustalanie i wypłacanie żołnierzowi rezerwy, oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli... 2020-12-30 10:24:27 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA013
Geodezja Podziały nieruchomości na podstawie art. 93 w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2020-12-30 10:24:27 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA026