Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/347/20 uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/347/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/348/20 uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/348/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/348/20 uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/348/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/349/20 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/349/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/349/20 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/349/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/350/20 uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/350/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/350/20 uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/350/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/351/20 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Rozmarynowa” w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Nowiny - ogłoszona... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/351/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/351/20 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Rozmarynowa” w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Nowiny - ogłoszona... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/351/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/352/20 uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/352/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/352/20 uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/352/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/353/20 uchwała w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/353/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/353/20 uchwała w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/353/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/354/20 uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania w ramach Funduszu... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/354/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/354/20 uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania w ramach Funduszu... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/354/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/355/20 uchwała w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/355/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/355/20 uchwała w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/355/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/356/20 uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG–IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/356/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/356/20 uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG–IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie... 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/356/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/357/20 uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 2021-01-18 10:26:16 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/357/20