Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/354/20 uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania w ramach Funduszu... 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/354/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/355/20 uchwała w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie... 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/355/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/355/20 uchwała w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie... 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/355/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/356/20 uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG–IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie... 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/356/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/356/20 uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG–IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie... 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/356/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/357/20 uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/357/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/357/20 uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/357/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/358/20 uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/358/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/358/20 uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/358/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/359/20 uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Nowiny na I półrocze 2021 roku 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/359/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/359/20 uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Nowiny na I półrocze 2021 roku 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/359/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/360/20 uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowiny na I półrocze 2021 roku 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/360/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/360/20 uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowiny na I półrocze 2021 roku 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/360/20
Kadencja 2018-2023 RG-XXXI/361/20 uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowiny na I półrocze 2021 roku 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/361/20
Od XXXI Sesji Rady RG-XXXI/361/20 uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowiny na I półrocze 2021 roku 2021-01-18 10:16:21 Aktualizacja Iza Lesik RG-XXXI/361/20
Przetargi Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny” w systemie... 2021-01-15 14:23:48 Aktualizacja Iza Lesik P.31.12..20
Obwieszczenia i informacje dotyczące MPZP Informacja Wójta gminy Nowiny o przekazaniu do Biura Rady Gminy Nowiny projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania... 2021-01-15 14:23:48 Publikacja Iza Lesik IK-P.B
Przetargi Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny” w systemie... 2021-01-14 14:29:55 Aktualizacja Iza Lesik P.31.12..20
Przetargi Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny” w systemie... 2021-01-14 14:29:20 Aktualizacja Iza Lesik P.31.12..20
Dokumenty Strategiczne Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nowiny na lata 2020-2035 2021-01-13 07:57:16 Publikacja Iza Lesik INNE025