Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Organizacje pozarządowe Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu (wspieranie oraz powierzanie... 2021-01-07 10:33:43 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA053
Organizacje pozarządowe Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu (wspieranie oraz powierzanie... 2021-01-07 10:28:00 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA037
Organizacje pozarządowe Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu (wspieranie oraz powierzanie... 2021-01-07 10:28:00 Publikacja Iza Lesik SPRAWA052
Organizacje pozarządowe Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu (wspieranie oraz powierzanie... 2021-01-07 10:28:00 Publikacja Iza Lesik SPRAWA053
Pobór podatków i opłat Uchwały podatkowe 2021-01-07 10:14:20 Aktualizacja Iza Lesik Uchwały
Obwieszczenia i informacje dotyczące MPZP Obwieszczenie Wójta gminy Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 2021-01-07 10:12:08 Aktualizacja Iza Lesik Plan001
Obwieszczenia i informacje dotyczące MPZP Informacja Wójta Gminy Nowiny z dn. 5. 01. 2021 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa... 2021-01-07 10:12:08 Publikacja Iza Lesik PL0002
Obwieszczenia i informacje dotyczące MPZP Obwieszczenie Wójta gminy Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 2021-01-07 10:08:10 Publikacja Iza Lesik Plan001
Geodezja Podziały nieruchomości na podstawie art. 93 w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021-01-07 09:13:57 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA026
Geodezja Podziały nieruchomości na podstawie art. 95 niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021-01-07 09:13:57 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA027
Geodezja Rozgraniczenia nieruchomości 2021-01-07 09:13:57 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA028
Geodezja Ustalanie numerów porządkowych i wydawanie zawiadomień o tych ustaleniach / Wydawanie zaświadczeń dotyczących numerów porządkowych... 2021-01-07 09:13:57 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA029
Podatki i opłaty Podatki i opłaty 2021-01-05 11:21:03 Aktualizacja Iza Lesik OPIS001
Pobór podatków i opłat Uchwały podatkowe 2021-01-05 11:21:03 Aktualizacja Iza Lesik Uchwały
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów Zespół ds. podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów 2021-01-05 10:12:19 Aktualizacja Iza Lesik WYDZIAL011
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów Zespół ds. podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodow 2021-01-05 10:01:25 Aktualizacja Iza Lesik WYDZIAL011
Podatki i opłaty Podatki i opłaty 2021-01-05 10:01:25 Aktualizacja Iza Lesik OPIS001
Statut Statut Gminy 2021-01-05 08:48:26 Aktualizacja Iza Lesik 1STATUT
Gospodarka odpadami Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-01-05 08:48:26 Aktualizacja Iza Lesik SPRAWA030
Aktualności i ogłoszenia Wójt Gminy Nowiny ogłasza przetarg ustny nieograniczony 2021-01-05 08:48:26 Publikacja Iza Lesik AKU001