Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Aktualności i ogłoszenia

2023-07-03
Priorytet IX: Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej
Gmina Nowiny ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa lubelskiego, do wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027, Priorytet IX: Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej Wnioskodawcą będzie Gmina Nowiny.

1.Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze kształcenia ogólnego z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy Nowiny

2.Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej FEŚ 2021-2027.

3.Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 3 lipca 2023r. do 25 lipca 2023 r.

4.Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru oraz formularz oferty.

5.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją i osobiście, za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny lub mailowo na adres: sekretariat@nowiny.com.pl (decyduje data wpływu) do 25 lipca 2023 r.

6.Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny
                               
                      Osoby do kontaktu:
Witold Mroczek tel. 41 3475062, mail: w.mroczek@nowiny.com.pl

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-07-03 12:58:06
Data utworzenia 2023-07-03
Data udostępnienia 2023-07-03 12:56:56
Osoba odpowiedzialna Paweł Bonarski
Udostępnił Paweł Bonarski