Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej
Opis Podstawa prawna
Miejsce Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, Stanowisko ds. Obrony Cywilnej,
pok. nr 31
od poniedzialku do piątku w godz.: 7.15-15.15
Informacja Żurawek Agnieszka
tel. 41 347-50-54
e-mail:a.zurawek@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty – druk „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Poskiej”
– dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
Załączniki            
Opłty Bez opłat.
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.
Tryb odwoławczy                  
Infirmacje dodatkowe Zgłoszenia dokonuje:
– Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd; zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
– Osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd (najpóźniej w dniu wyjazdu) oraz powrót (najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.
– Za osobę małoletnią lub inną nieposiadającą pełnej zdolności  do czynności prawnych zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
– W zastępstwie osoby obowiązanej do zgłoszenia wyjazdu zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa – wzór dostępny poniżej - (art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-31 10:01:16
Data utworzenia 2020-12-29
Data udostępnienia 2020-12-29 14:24:49
Osoba odpowiedzialna Żurawek Agnieszka
Udostępnił Iza Lesik