Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Ochrona środowiska / System Informacji o Środowisku

Wykaz danych zawierających informacje o środowisku  i jego ochronie

                   

                 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach, zwierzających informacje o środowisku i jego ochronie.


Obowiązek przeprowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie wynika z zapisów art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 23 ust1 w/w ustawy, publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.
W publicznie dostępnym wykazie zamieszczane dane o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie określone w art. 21 ust. 2 ustawy.
Wójt Gminy Nowiny realizując powyższy obowiązek, prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w sposób zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186 poz.1249).
Wykaz ten udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowiny.
Wykaz prowadzony jest w układzie kart informacyjnych, umożliwiających wyszukiwanie dokumentów. Wykaz ma zadanie jedynie ułatwiające wyszukanie danego dokumentu i jego zlokalizowania w strukturze organizacyjnej Urzędu. Wyszukiwanie i przeglądanie na miejscu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie, Wójt pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnieniem koszty. Wysokość opłat określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215 poz. 1415).

Wyszukiwanie kart w wykazie.