Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Opis Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
Uchwal Nr RG-XVII/177/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. U. Woj. Św. z 2019 r., poz. 5283).
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
Miejsce Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
pok. nr 38
Informacja Chechelska Joanna
tel. 41 347-50-82
e-mail: j.chechelska@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty 1. Wniosek strony - wg załączonego wzoru. Wniosek powinien być złożony co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. Do wniosku należy dołączyć załączniki określone we wniosku.
Projekt organizacji ruchu powinien być zatwierdzony przez Starostę Kieleckiego. Starosta dokonuje zatwierdzenia po zaopiniowaniu przez zarządcę drogi.
Załączniki Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Opłaty Za zajęcie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym, oraz zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności za 1 m2, za każdy dzień zajętości:
- przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł
- przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50% szerokości - 4,00 zł
- przy zajęciu jezdni powyżej 50% całkowitego zajęcia – 6,00 zł
- zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego, tj. chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 2,00 zł;
2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, rocznie za 1 m2 powierzchni pasa zajętego przez rzut poziomy urządzeń:
- w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekom. – 0,20 zł
- w pasie drogowym - 20,00 zł,
- na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł;
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za każdy dzień za 1 m2 pasa zajętego przez rzut poziomy oraz 1 m2 powierzchni reklamy:
- obiektu budowlanego - 0,50  zł
- powierzchni reklamy - 2,00 zł
Termin załatwienia sprawy W terminie do 1-miesiąca od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Od decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego lub lokalizację obiektów i urządzeń przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Informacje dodatkowe Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu zajęcia pasa określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu - zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty ustalonej za zajęcie pasa drogowego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-31 10:01:16
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2020-12-30 12:07:47
Osoba odpowiedzialna Chechelska Joanna
Udostępnił Iza Lesik