Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam
Opis Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Miejsce Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
pok. nr 38
Informacja Chechelska Joanna
tel. 41 347-50-82
e-mail: j.chechelska@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty 1. Wniosek strony - wg załączonego wzoru.
2. Do wniosku należy dołączyć załączniki określone we wniosku, tj.:
- Projekt zagospodarowania terenu/plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją sieci i przyłącza/przyłączy
w skali 1:500 - w 2 egz.,
- Pełnomocnictwo wystawione przez inwestora dla osoby/osób reprezentującej/reprezentujących inwestora we wnioskowanej sprawie (tylko w przypadku kiedy wniosek nie jest składany przez inwestora). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG,
- Oryginały dowodów uiszczenia opłat skarbowych za pełnomocnictwo/pełnomocnictwa,
- Warunki techniczne wydane przez dysponenta sieci.
Załączniki Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam
Opłaty Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika
Termin załatwienia sprawy W terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeśli twój wniosek dotyczy lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, to decyzja powinna być wydana w ciągu 45 dni.
W praktyce termin ten może być dłuższy, bo nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na dokonanie określonych czynności (na przykład usunięcie braków wniosku, przeprowadzenie uzgodnień), czy też okresów zawieszenia postępowania.
Tryb odwoławczy Od decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego lub lokalizację obiektów i urządzeń przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Informacje dodatkowe Zezwolenie musisz uzyskać zanim rozpoczniesz realizację swojej inwestycji. Zatem odpowiednio wcześniej należy złożyć wniosek.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-31 10:01:16
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2020-12-30 12:07:47
Osoba odpowiedzialna Chechelska Joanna
Udostępnił Iza Lesik