Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wniosek o rejestrację inicjatywy lokalnej w celu wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej
Opis - Uchwała Rady Gminy nr RG-VII/48/11 z dnia 27 kwietnia 2011r.
Miejsce Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
pok. nr 38
Informacja Paszkowska Agnieszka
tel. 41 347-50-81
e-mail: a.paszkowska@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty Wniosek o rejestrację inicjatywy lokalnej w celu wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej oraz  załączniki:
– Oświadczenie o zawiązaniu inicjatywnej,
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załączniki – Wniosek o rejestrację inicjatywy lokalnej w celu wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej
– Oświadczenie o zawiązaniu inicjatywnej,
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Opłaty Usługa jest bezpłatna.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od  złożenia wniosku o rejestrację grupy inicjatywnej wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Informacje dodatkowe Zawiązana grupa inicjatywna, zobowiązuje się do opracowania własnym kosztem i staraniem:
a. projektu budowlanego wykonawczego sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Spółkę „Wodociągi Kieleckie” oraz wymogami aktualnych przepisów,
b. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
c. kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót,
d. oraz uzyska wszelkie, prawem wymagane ugody, uzgodnienia, zezwolenia, zgłoszenia, decyzję pozwolenia na budowę.
Sfinansowanie przez Gminę budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości stanowiących własność członków Grupy, uzależnione będzie od posiadanych środków finansowych w budżecie danego roku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-02-02 08:28:08
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2021-02-02 08:28:08
Osoba odpowiedzialna Paszkowska Agnieszka
Udostępnił Iza Lesik