Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Załatwianie spraw / Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła

Nazwa Złożenie wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła/ zakup źródła ciepła w nowym domu.
Opis Uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny nr RG-XLIII/517/21 z dn. 29.12.2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Nowiny w 2022 roku.
Miejsce Miejsce złożenia dokumentów:
Referat Kultury, Sportu i Promocji, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie25,  pok. 11, w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowiny:
- poniedziałek- piątek od 7.15 do 15.15
Informacja Witold Mroczek
tel. 41 347-50-62
Email:  w.mroczek@nowiny.com.pl
pokój nr 11
Wymagane dokumenty Przed rozpoczęciem inwestycji w danym roku należy złożyć w urzędzie gminy Nowiny wniosek o dotację, zgodnie z załącznikiem nr 1, następnie po realizacji inwestycji należy złożyć wniosek o wypłatę dotacji - zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji reguluje "Regulamin udzielania dotacji celowej" (…) - dostępny w załączniku pn. "Regulamin"
Załączniki 1. Regulamin - zasady dofinansowania wymiany źródła ciepła w 2022r. wraz z treścią przedmiotowej Uchwały Rady Gminy Nowiny
2. Załącznik 1- wniosek o dotację 2022r.
3. Załącznik 2- wniosek o wypłatę dotacji 2022r.
Opłaty Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, gdy nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie dłużej jednak niż miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Informacje dodatkowe 1. W ramach dofinasowania na wymianę źródła ciepła możliwe jest dofinansowanie do zakupu kotła w nowym domu.
2. Ilość i wartość udzielonych dofinansowań  wynika z budżetu gminy przyjętym w danym roku. Dotacje wypłacane są wg kolejności, zgodnie z datą wpływu wniosku o wypłatę dotacji, aż do wyczerpania środków.  
3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi  w 2022 roku 3500,00 zł.
Przetwarzanie danych osobowych a. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Wójt Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  Wnioskodawca może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail:  
iod@abi-net.pl
b. przekazane przez Wnioskodawcę dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Nowiny, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją wyżej wskazanej umowy.
c. Wnioskodawcy przysługuje  prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przenoszenia danych przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.
d. W każdym momencie ma Wnioskodawca ma prawo odwołać swoją zgodę składając stosowne oświadczenie w Urzędzie Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem niniejszej umowy, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e. odbiorcami danych osobowych Wnioskodawcy mogą być pracownicy Urzędu Gminy Nowiny  uprawnieni do przygotowania dokumentacji i  kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy.
f. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych Wnioskodawcy  przez Administratora, Wnioskodawcy  przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-03-30 14:17:23
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2021-01-11 13:28:56
Osoba odpowiedzialna Mroczek Witold
Udostępnił Paweł Bonarski