Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Roczne programy współpracy i sprawozdania z realizacji programów współpracy Konsultacje pozytek publ. 2023-10-06 13:26:32 Aktualizacja Informatyk RSO.520.2.2023
Interpelacje i zapytania Radnych Nr 7/2023 - Interpelacja radnej Edyty Giemzy dot. wyrównania ul. Cynkowej w Szewcach + postawienie 2 luster 2023-10-06 13:22:52 Aktualizacja Informatyk 7/2023
Roczne programy współpracy i sprawozdania z realizacji programów współpracy Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz... 2023-10-06 13:15:09 Publikacja Agnieszka Stępień RSO.520.2.2023
LXIV Sesja Rady Gminy 27.09.2023 Nagranie z sesji 2023-10-05 13:10:55 Publikacja Informatyk SRG.LXIV
LXIV Sesja Rady Gminy 27.09.2023 UCHWAŁA NR RG-LXIV/749/23 RADY GMINY NOWINY z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - LVI/650/22 Rady Gminy... 2023-10-02 14:48:59 Publikacja Alina Jedynak RG-LXIV/749/23
LXIV Sesja Rady Gminy 27.09.2023 UCHWAŁA NR RG-LXIV/748/23 RADY GMINY NOWINY z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania... 2023-10-02 14:43:24 Publikacja Alina Jedynak RG-LXIV/748/23
LXIV Sesja Rady Gminy 27.09.2023 UCHWAŁA NR RG-LXIV/747/23 RADY GMINY NOWINY z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przekazania szafy meblowej i stolika w pomieszczeniu... 2023-10-02 14:38:44 Publikacja Alina Jedynak RG-LXIV/747/23
LXIV Sesja Rady Gminy 27.09.2023 UCHWAŁA NR RG-LXIV/746/23 RADY GMINY NOWINY z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności... 2023-10-02 14:35:08 Publikacja Alina Jedynak RG-LXIV/746/23
LXIV Sesja Rady Gminy 27.09.2023 UCHWAŁA NR RG-LXIV/745/23 RADY GMINY NOWINY z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-XLVII/347/2006 Rady... 2023-10-02 14:32:13 Publikacja Alina Jedynak RG-LXIV/745/23
LXIV Sesja Rady Gminy 27.09.2023 UCHWAŁA NR RG-LXIV/744/23 RADY GMINY NOWINY z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać... 2023-10-02 14:28:12 Publikacja Alina Jedynak RG-LXIV/744/23
LXIV Sesja Rady Gminy 27.09.2023 UCHWAŁA NR RG-LXIV/743/23 RADY GMINY NOWINY z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-LVI/647/22 Rady Gminy... 2023-10-02 14:19:35 Publikacja Alina Jedynak RG-LXIV/743/23
LXIV Sesja Rady Gminy 27.09.2023 UCHWAŁA NR RG-LXIV/742/23 RADY GMINY NOWINY z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały NR RG- XXXII/386/17 Rady... 2023-10-02 14:16:30 Publikacja Alina Jedynak RG-LXIV/742/23
Budżet gminy UCHWAŁA NR RG-LXIV/741/23 RADY GMINY NOWINY z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowiny... 2023-10-02 14:11:58 Publikacja Alina Jedynak RG-LXIV/741/23
LXIV Sesja Rady Gminy 27.09.2023 UCHWAŁA NR RG-LXIV/741/23 RADY GMINY NOWINY z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowiny... 2023-10-02 14:11:58 Publikacja Alina Jedynak RG-LXIV/741/23
LXIV Sesja Rady Gminy 27.09.2023 UCHWAŁA NR RG-LXIV/740/23 RADY GMINY NOWINY z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027 2023-10-02 14:03:33 Publikacja Alina Jedynak RG-LXIV/740/23
Projekty budżetu i WPF Projekt budżetu 2023 2023-09-29 12:59:29 Aktualizacja Informatyk BUD006
Budżet gminy UCHWAŁA NR RG-LVI/646/22 RADY GMINY NOWINY z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2023 rok... 2023-09-29 12:59:29 Aktualizacja Informatyk RG-LVI/646/22
LVI Sesja Rady Gminy 28.12.2022 UCHWAŁA NR RG-LVI/646/22 RADY GMINY NOWINY z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2023 rok... 2023-09-29 12:59:29 Aktualizacja Informatyk RG-LVI/646/22
Rok 2022 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowiny za 2022 rok 2023-09-29 12:59:29 Publikacja Informatyk SPW019
Obwieszczenia Obwieszczenie znak ŚO-V.7422.1.30.2022 z dnia 21.09.2023 r. - zawieszenie postępowania w sprawie dotyczącej cofnięcia koncesji... 2023-09-28 14:56:48 Publikacja Monika Urbańska-Milcarz INO.6220.3.1.2023